^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere reale

Numere reale

Nr.

crt.

SubiectePredareEvaluare Observaţii
1 Numere reale. Mulţimile N, Z, Q, R.Cuantificatorii existenţial şi universal.      
2

Modulul numărului real. Proprietăţi:|a|≥0; |a|=|–a|; |a2|=|a|2=a2;

|ab|=|a| × |b|;│a/b│=│a│/│b│, b≠0; |a+b|≤│a│+│b│.
     
3 Operaţii cu numere reale (adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea, ridicarea la putere cu exponent raţional, real). Proprietăţi.      
4 Radicali. Proprietăţi.      
5 Radicali. Proprietăţi.      
6 Aplicații ale numerelor reale..      
7 Ora  de sinteză      
8 Evaluare sumativă.      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.