^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Logaritm. F. exp. F. log.

Subcompetenţe. Funcţia putere. Funcţia radical.

3.1. Recunoaşterea unor dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate.
3.2. Reprezentarea în diverse moduri (analitic, grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependenţe funcţionale, inclusiv cotidiene.
3.3. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică şi/sau analitică.
3.4. Aplicarea algoritmului de studiu al funcţiei în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în
studiul unor procese fizice, chimice, biologice, sociale, economice modelate prin funcţii.
3.5. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete, ce se pot descrie prin funcţii de
gradul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, proporţionalitatea
directă, proporţionalitatea inversă. 
3.6. Clasificarea funcţiilor studiate după diverse criterii.
3.7. Rezolvarea tipurilor studiate de ecuaţii, inecuaţii, sisteme.
3.8. Modelarea unor situaţii cotidiene simple prin intermediul ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor studiate.

Subcompetenţe logaritm.

1.1. Recunoaşterea în diverse enunţuri a elementelor mulţimilor numerice studiate N, Z, Q, R.
1.2. Efectuarea trecerii de la o formă de scriere a numerelor reale la alta.
1.3. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr în contexte diverse.
1.4. Aplicarea în calcule a proprietăţilor operaţiilor matematice cu numere reale: adunarea, scăderea, înmulţirea, ridicarea la putere cu exponent număr raţional, real, operaţii cu radicali de ordinul n, n∈N, n ≥ 2, logaritmul unui număr pozitiv.
1.5. Argumentarea rezultatului obţinut în calcule cu numere reale în contextul corectitudinii, al simplităţii, clarităţii şi al

semnificaţiei acestuia.
1.6. Aplicarea algoritmilor de calcul cu numere reale în situaţii practice.

Logaritmul unui număr pozitiv. Funcția exponențială. Funcția logarimică.

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea funcţia exponenţială.Graficul funcţiei exponenţiale. Proprietăţile funcţiei exponenţiale.
2 Noţiunea funcţia exponenţială.Graficul funcţiei exponenţiale. Proprietăţile funcţiei exponenţiale.
3 Logaritmul unui număr pozitiv. Proprietăți.
4 Logaritmul unui număr pozitiv. Proprietăți.
5 Noţiunea funcţia logaritmică.Graficul funcţiei logatitmice. Proprietăţile funcţiei logaritmice.
6 Noţiunea funcţia logaritmică.Graficul funcţiei logatitmice. Proprietăţile funcţiei logaritmice.
7

Ecuaţii exponenţiale de tipul:

 şi reductibile la ele;

2. ecuaţii exponenţiale ce se reduc la ecuaţii algebrice studiate;

8 Ecuaţii logaritmice de tipul:
  1.  ecuaţii logaritmice reductibile la ecuaţii algebrice studiate.
9 Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice ce conţin ecuaţii exponenţiale şi/sau   logaritmice studiate
10 Ora  de sinteză
11 Ora de sinteză integrativă
12 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.