^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

F. putere. F. radical

Subcompetene. Funcţia putere. Funcţia radical

3.1. Să recunoască  dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate.
3.2. Să reprezinte în diverse moduri (analitic,grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependenţe funcţionale, inclusiv cotidiene.
3.3. Să deducă unele proprietăţi ale funcţiilor  numerice prin lectură grafică şi/sau analitică.
3.4. Să aplice algoritmului de studiu al funcţiei în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în studiul unor procese fizice, chimice, biologice, sociale, economice modelate prin funcţii.
3.5. Să exprime în limbaj matematic  situaţii concrete, ce se pot descrie prin funcţii de gradul I, II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, proporţionalitatea directă, proporţionalitatea inversă.
3.6. Să clasifice funcţiile studiate după diverse criterii.
3.7. Să rezolve tipurir studiate de ecuaţii, inecuaţii, sisteme.
3.8. Să modeleze  situaţii cotidiene simple prin intermediul ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor studiate.

Funcția putere.Funcția radical

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea  de funcţie putere. Graficul funcţiei putere. Proprietăţi ale funcţiei putere.
2 Noţiunea  de funcţie putere. Graficul funcţiei putere. Proprietăţi ale funcţiei putere.
3 Noţiunea funcţie radical. Graficul funcţiei radical. Proprietăţi ale funcţiei radical.
4 Noţiunea funcţie radical. Graficul funcţiei radical. Proprietăţi ale funcţiei radical.
5

Ecuaţii iraţionale de tipul:

 şi reductibile la ele.

6

Ecuaţii iraţionale de tipul:

 şi reductibile la ele.

7 Ora de sinteză
8 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.