^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

F. gr. II. Ec. Inec. Sist.

Funcția de gradul II. Ecuații de gradul II. Inecuații de gradul II. Sisteme

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea  Funcţia de gradul II. Graficul funcţiei de gradul II.
2 Proprietăţile funcţiei de gradul II.
3 Ecuaţii de gradul II şi reductibile la acestea. Clasificarea ecuaţiilor de gradul II.
4 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II și reductibile la ele. Relaţiile lui Viète.
5 Inecuaţii de gradul II şi reductibile la ele.
6 Sisteme de două ecuaţii algebrice de gradul I cu două necunoscute; sisteme de două ecuaţii algebrice cu o ecuaţie de gradul I şi o ecuaţie de gradul II cu două necunoscute.
7 Ecuaţii şi inecuaţii raţionale cu o necunoscută
8 Oră de sinteză
9 Oră de sinteză integrativă
10 Evaluare sumativă la modulul Funcţia de gradul II.
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.