^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

F. gr. II. Ec. Inec. Sist.

Funcția de gradul II. Ecuații de gradul II. Inecuații de gradul II. Sisteme

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea  Funcţia de gradul II. Graficul funcţiei de gradul II.
2 Proprietăţile funcţiei de gradul II.
3 Ecuaţii de gradul II şi reductibile la acestea. Clasificarea ecuaţiilor de gradul II.
4 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II și reductibile la ele. Relaţiile lui Viète.
5 Inecuaţii de gradul II şi reductibile la ele.
6 Sisteme de două ecuaţii algebrice de gradul I cu două necunoscute; sisteme de două ecuaţii algebrice cu o ecuaţie de gradul I şi o ecuaţie de gradul II cu două necunoscute.
7 Ecuaţii şi inecuaţii raţionale cu o necunoscută
8 Oră de sinteză
9 Oră de sinteză integrativă
10 Evaluare sumativă la modulul Funcţia de gradul II.
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.