^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

F. de gr. I. Ec. Inec. Sist.

Funcția de gradul I. Ecuații de gradul I. Inecuații de gradul I. Sisteme

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1

Noţiunea funcţia de gradul I. Graficul  funcţiei de gradul I.

Proprietăţile funcţiei de gradul I.

2 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută, şi reductibile la acestea . Ecuații  de gradul I cu două necunoscute
3 Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută şi  reductibile la ele.
4

Sisteme de două ecuaţii de gradul I cu una / două necunoscute.

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuaţii (metoda substituţiei,  metoda reducerii).

5 Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută.        
6 Ecuaţii de gradul I cu modul
7 Lecţie de sinteză
8 Oră de sinteză integrativă
9 Evaluare sumativă la modulul Noţiunea de funcţie.Funcţia de gradul I.
Log in to comment
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.