^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

F. de gr. I. Ec. Inec. Sist.

Funcția de gradul I. Ecuații de gradul I. Inecuații de gradul I. Sisteme

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1

Noţiunea funcţia de gradul I. Graficul  funcţiei de gradul I.

Proprietăţile funcţiei de gradul I.

2 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută, şi reductibile la acestea . Ecuații  de gradul I cu două necunoscute
3 Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută şi  reductibile la ele.
4

Sisteme de două ecuaţii de gradul I cu una / două necunoscute.

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuaţii (metoda substituţiei,  metoda reducerii).

5 Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o necunoscută.        
6 Ecuaţii de gradul I cu modul
7 Lecţie de sinteză
8 Oră de sinteză integrativă
9 Evaluare sumativă la modulul Noţiunea de funcţie.Funcţia de gradul I.
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.