^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Rapoarte algebrice

Subcompetențe_Rapoarte algebrice

4.1. Determinarea valorilor numerice ale unor expresii algebrice pentru diferite valori ale variabilelor. 4.2. Utilizarea de analogii în efectuarea operţiilor cu fracţii ordinare şi rapoarte algebrice. 4.3. Aplicarea algoritmilor de calcul, utilizînd proprietăţile operaţiilor cu rapoarte algebrice în rezolvări de probleme. 4.4. Efectuarea de transformări idenrtice ale expresiilor algebrice în domeniul valorilor admisibile acestora. 4.5. Evaluarea şi analiza unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. 4.6. Identificarea şi aplicarea terminologiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de raport algebric în diverse contexte.

Rapoarte algebrice

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiune de raport algebric(fracție algebrică).Domeniul valorilor admisibile.
2 Noţiune de raport algebric(fracție algebrică).Domeniul valorilor admisibile.
3 Amplificarea și simplificarea  rapoartelor(fracțiilor) algebrice
4 Amplificarea și simplificarea  rapoartelor(fracțiilor) algebrice
5 Adunarea și scăderea fracțiilor algebrice. Proprietăți.
6 Adunarea și scăderea fracțiilor algebrice. Proprietăți.
7 Înmulţirea şi împărţirea fracțiilor algebrice. Proprietăți.
8 Înmulţirea şi împărţirea fracțiilor algebrice. Proprietăți.
9 Puterea cu exponent natural a unei fracții algebrice. Proprietăți.
10 Expresii identic egale. Transformări identice ale expresiilor algebrice.
11 Demonstrarea unor identităţi simple.
12 Oră de sinteză
13 Oră de sinteză integrativă.
14 Evaluarea sumativă  tst
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.