^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere reale

Subcompetențe la Numere reale. Clasa a IX

Subcompetențe:

1.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii a elementelor mulţimilor N , Z , Q , R . 

1.2.Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere reale în rezolvări de probleme

1.3. Scrierea numerelor reale în diferite forme.

1.4. Efectuarea de operaţii cu numere reale şi utilizarea efectivă a proprietăţilor operaţiilor cu numere reale în situaţii reale şi/sau modelate.

1.5. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr real în diverse contexte.

1.6. Aplicarea modulului unui număr real şi a proprietăţilor acestuia în rezolvări de probleme.

1.7. Folosirea estimărilor şi aproximărilor pentru verificarea corectitudinii unor calcule cu numere reale în diverse contexte.

Numere reale

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiune de rădăcină pătrată dintr-un număr raţional nenegativ.      
2 Noțiunea de număr iraţional.      
3 Calcularea rădăcinii pătrate din numere raţionale nenegative.      
4 Noțiunea de număr real. Incluziunile N€Z€Q€R.      
5 Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a numerelor reale.      
6 Modulul numărului real. Proprietăţi      
7 Modulul numărului real. Proprietăţi      
8 Adunarea, scăderea numerelor reale. Proprietăți.      
9 Înmulțirea, împărțirea numerelor reale. Proprietăți.      
10 Ridicarea la putere cu exponent natural a  numerelor reale. Proprietăţi.      
11 Evaluare sumativă      
12 Rădăcina pătrată. Proprietăți      
13 Întroducerea factorilor sub radical, scoaterea factorilor de sub radical.      
14 Întroducerea factorilor sub radical, scoaterea factorilor de sub radical.      
15 Operații cu mulțimile N, Z, Q, R și submulțimile lor.      
16 Produsul cartezian al mulțimilor.      
17 Produsul cartezian al mulțimilor.      
18 Submulțimi ale mulțimii numerelor reale. Intervale de numere reale.      
19 Oră de sinteză      
20 Oră de sinteză integrativă      
21 Evaluare sumativă      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.