^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Numere raţionale.

Subcompetențe la Numere raționale. Clasa a VII-a

1.1. Identificarea numerelor raţionale şi a formei de scriere a unui număr raţional în contexte diverse.
1.2. Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere raţionale în rezolvări de probleme.
1.3. Aplicarea proprietăţilor operaţiilor, ordinea operaţiilor şi a semnificaţiei parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale.
1.4. Aplicarea modulului unui numărr raţional şi a proprietăţilor acestora în contexte diverse
1.5. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatelor.
1.6. Completarea succesiunii de numere raţionale asociate după reguli identificate şi/sau date.

1.7. Utilizarea terminologiei aferente numerelor raţionale în contexte diverse, inclusiv în comunicare
.
1.8. Justificarea unui rezultat sau demers simplu cu numere raţionale, susţinerea propriior idei şi viziuni, recurgînd la argumntări.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Numere raţionale. Recapitulare şi completări.

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiune de număr raţional. Mulţimea Q. Incluziunile .      
2 Numere zecimale. Aproximări și rotunjiri      
3 Reprezentarea pe axă a numerelor raționale.Compararea și ordonarea      
4 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
5 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
6 Operații cu numere raționale      
7 Ora de sinteză.      
8 Evaluarea sumativă.      
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.