^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere raţionale.

Subcompetențe la Numere raționale. Clasa a VII-a

1.1. Identificarea numerelor raţionale şi a formei de scriere a unui număr raţional în contexte diverse.
1.2. Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere raţionale în rezolvări de probleme.
1.3. Aplicarea proprietăţilor operaţiilor, ordinea operaţiilor şi a semnificaţiei parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale.
1.4. Aplicarea modulului unui numărr raţional şi a proprietăţilor acestora în contexte diverse
1.5. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatelor.
1.6. Completarea succesiunii de numere raţionale asociate după reguli identificate şi/sau date.

1.7. Utilizarea terminologiei aferente numerelor raţionale în contexte diverse, inclusiv în comunicare
.
1.8. Justificarea unui rezultat sau demers simplu cu numere raţionale, susţinerea propriior idei şi viziuni, recurgînd la argumntări.

Numere raţionale. Recapitulare şi completări.

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiune de număr raţional. Mulţimea Q. Incluziunile .      
2 Numere zecimale. Aproximări și rotunjiri      
3 Reprezentarea pe axă a numerelor raționale.Compararea și ordonarea      
4 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
5 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
6 Operații cu numere raționale      
7 Ora de sinteză.      
8 Evaluarea sumativă.      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.