^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Noțiuni geometrice

Subcompetente_Notiuni_geometrice_7

7.1. Identificarea, descrierea verbală şi în  scris,  utilizînd  terminologia  şi  notaţiile  respective  noţiunilor geometrice studiate în diverse contexte.

7.2. Clasificarea şi compararea figurilor geometrice studiate după diverse criterii.
7.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen şi aplicarea 

reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate.
7.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model geometric indicat.
7.6. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbajul geometric, rezolvarea problemei obţinute şi
interpretarea rezultatului.

7.7. Alegerea reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri.

7.8. Selectarea şi sistema-tizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate,
rezolvarea problemei obţinute/date.

Subcompetenţe. Noţiuni geometrice. Recapitulare şi completări.

 7.1.Să identifice, să descrie verbală şi în scris, utilizînd terminologia şi notaţiile  respective  noţiunilor geometrice studiate în diverse contexte.

 7.2. Să clasificarea şi să compare figurilor geometrice studiate după diverse criterii.

 7.3. Să reprezinte în plan  figuri geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme. 

 7.4. Să aplice proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate.

 7.5.  Să creeze şi să rezolve  probleme simple pornind de  la un model geometric indicat.

 7.6. Să transpună  situaţii- problemă în limbajul geometric, să rezole problema obţinută şi să interpreteze rezultatului.

7.7. Să aleagă reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri.

7.8. Să selecteze şi să sistematizeze din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate,să  rezolve problema obţinute/date. 

Noțiuni geometrice. Recapitulare și completări.

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Puncte, drepte, plane      
2 Distanţa dintre două  puncte.      
3 Lungimea unui segment, mijlocul unui segment. Noțiunea de propoziţie matematică.      
4 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
5 Noțiunea de definiţie, axiomă, teoremă (ipoteză,concluzie, demonstraţie).Teoremă. Teorema reciprocă.      
6 Exemplu, contraexemplu.      
7 Metoda reducerii la absurd.      
8 Metoda reducerii la absurd.      
9 Evaluare sumativă.      
10 Unghi. Definiţie,notaţii, clasificare. Unghiuri opuse la vîrf.      
11 Mâsura unghiului.      
12 Bisectoarea unui unghi. Proprietatea şi construirea bisectoarei.      
13 Triunghi. Elemente, clasificarea triunghiurilor.      
14 Drepte paralele. Criteriile de paralelizm.      
15 Drepte paralele. Criteriile de paralelizm.  

 f_unghi1

f_unghi_2

 
16 Drepte perpendiculare.      
17 Cercul. Discul. Elemente.      
18 Simetria faţă de o dreaptă. Proprietăţi simple.      
19 Simetria faţă de un punct. Proprietăţi simple.      
20 Lecție practică.  

 fisa1

 fisa2

 
21 Ora de sinteză.      
22 Evaluarea sumativă      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.