^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Ecuații, inecuații

Ecuații, inecuații

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de ecuaţie cu o necunoscută
2 Ecuații echivalente
3 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută(ax+b=0, ) şi reducerea la acestea.
4 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută(ax+b=0, ) şi reducerea la acestea.
5 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor
6 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor
7 Inegalitâţi numerice. Proprietăţi.
8 Noţiune de interval. Operaţii cu intervale.
9 Noţiunea de inecuaţie cu o necunoscută. Inecuaţii echivalente.
10 Inecuaţii de gradul I și reductibile  la acestea.
11 Inecuaţii de gradul I și reductibile  la acestea.
12 Rezolvarea unor probleme cu ajutorul inecuațiilor.
13 Oră de sinteză.
14 Oră de sinteză integrativă.
15 Evaluarea sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.