^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Ecuații, inecuații

Ecuații, inecuații

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de ecuaţie cu o necunoscută
2 Ecuații echivalente
3 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută(ax+b=0, ) şi reducerea la acestea.
4 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută(ax+b=0, ) şi reducerea la acestea.
5 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor
6 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor
7 Inegalitâţi numerice. Proprietăţi.
8 Noţiune de interval. Operaţii cu intervale.
9 Noţiunea de inecuaţie cu o necunoscută. Inecuaţii echivalente.
10 Inecuaţii de gradul I și reductibile  la acestea.
11 Inecuaţii de gradul I și reductibile  la acestea.
12 Rezolvarea unor probleme cu ajutorul inecuațiilor.
13 Oră de sinteză.
14 Oră de sinteză integrativă.
15 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.