^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Calcul algebric

Subcompetenţe

3.1. Să efectueze  adunări scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere cu exponent natural ale numerelor reale reprezentate prin litere în diverse contexte.

3.2. Să identifice în enunţuri diverse a formulelor calculului înmulţirii prescurtate şi utilizarea acestora pentru simplificarea unor calcule.

3.3. Să descompună  expresii algebrice în produs de factori, utilizînd formulele calculului prescurtat.

3.4. Să analizeze rezolvări de probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

3.5. Să utilizeze achiziţii referitoare la calculul algebric pentru caracterizarea locală  şi/sau globală a unei situaţii reale şi/sau modelate.

3.6. Să selecteze şi să sistematizeze din mulţimea de informaţii culese sau indicate date necesare pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea problemei.

Calcul algebric

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: adunarea și scăderea.
2 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: înmulţirea şi împărţirea numerelor reale reprezentat prin litere
3 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: ridicarea la putere cu exponent natural
4 Operații cu numere reale reprezentate prin litere: ordinea efectuării operațiilor.
5 Desfacerea parantezelor.
6 Formulele înmulțirii prescurtate. Factorizări.
7 Formulele înmulțirii prescurtate: (a±b)2=a2±2ab+b2
8 Formulele înmulțirii prescurtate: (a±b)2=a2±2ab+b2
9 Formulele înmulțirii prescurtate: (a + b)(a - b) = a2 - b2
10 Formulele înmulțirii prescurtate: (a + b)(a - b) = a2 - b2
11 Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor înmulțirii prescurtate. Restrîngerea pătratului unei sume sau diferențe.
12 Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor înmulțirii prescurtate. Descompunerea în factori a diferenței de pătrate.
13 Oră de sinteză
14 Oră de sinteză integrativă
15 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.