^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Clasa a VII-a

I.7.Numere raţionale. Recapitulare şi completări.

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiune de număr raţional. Mulţimea Q. Incluziunile .      
2 Numere zecimale. Aproximări și rotunjiri      
3 Reprezentarea pe axă a numerelor raționale.Compararea și ordonarea      
4 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
5 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
6 Operații cu numere raționale      
7 Ora de sinteză.      
8 Evaluarea sumativă.      

II.7.Numere reale.

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiune de rădăcină pătrată dintr-un număr raţional nenegativ.      
2 Noțiunea de număr iraţional.      
3 Calcularea rădăcinii pătrate din numere raţionale nenegative.      
4 Noțiunea de număr real. Incluziunile N€Z€Q€R.      
5 Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a numerelor reale.      
6 Modulul numărului real. Proprietăţi      
7 Modulul numărului real. Proprietăţi      
8 Adunarea, scăderea numerelor reale. Proprietăți.      
9 Înmulțirea, împărțirea numerelor reale. Proprietăți.      
10 Ridicarea la putere cu exponent natural a  numerelor reale. Proprietăţi.      
11 Evaluare sumativă      
12 Rădăcina pătrată. Proprietăți      
13 Întroducerea factorilor sub radical, scoaterea factorilor de sub radical.      
14 Întroducerea factorilor sub radical, scoaterea factorilor de sub radical.      
15 Operații cu mulțimile N, Z, Q, R și submulțimile lor.      
16 Produsul cartezian al mulțimilor.      
17 Produsul cartezian al mulțimilor.      
18 Submulțimi ale mulțimii numerelor reale. Intervale de numere reale.      
19 Oră de sinteză      
20 Oră de sinteză integrativă      
21 Evaluare sumativă      

III.7.Funcţii

Nr.crt. ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Sistemul cartezian de coordonate în plan.      
2 Coordonatele punctului.

f_1.pdf

f_2.pdf

f_3.pdf

f_4.pdf

   
3 Distanţa dintre două puncte din plan.      
4 Noţiunea de funcţie.      
5 Noţiunea de funcţie.      
6 Moduri de definire a funcţiei.      
7 Moduri de definire a funcţiei.      
8 Graficul funcţiei      
9 Noţiunea de funcţie de gradul I.Reprezentarea grafică.      
10 Noţiunea de funcţie de gradul I.Reprezentarea grafică.      
11 Proprietăţile funcţiei de gradul I.      
12 Proprietăţile funcţiei de gradul I.      
13 Proporţionalitatea directă. Proprietăţi.      
14 Proporţionalitatea directă. Proprietăţi.      
15 Ora de sinteză.      
16 Ora de sinteză.integrativă      
17 Evaluarea sumativă.      

VII.Noţiuni geometrice. Recapitulare şi completări

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Puncte, drepte, plane      
2 Distanţa dintre două  puncte.      
3 Lungimea unui segment, mijlocul unui segment. Noțiunea de propoziţie matematică.      
4 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui.      
5 Noțiunea de definiţie, axiomă, teoremă (ipoteză,concluzie, demonstraţie).Teoremă. Teorema reciprocă.      
6 Exemplu, contraexemplu.      
7 Metoda reducerii la absurd.      
8 Metoda reducerii la absurd.      
9 Evaluare sumativă.      
10 Unghi. Definiţie,notaţii, clasificare. Unghiuri opuse la vîrf.      
11 Mâsura unghiului.      
12 Bisectoarea unui unghi. Proprietatea şi construirea bisectoarei.      
13 Triunghi. Elemente, clasificarea triunghiurilor.      
14 Drepte paralele. Criteriile de paralelizm.      
15 Drepte paralele. Criteriile de paralelizm.      
16 Drepte perpendiculare.      
17 Cercul. Discul. Elemente.      
18 Simetria faţă de o dreaptă. Proprietăţi simple.      
19 Simetria faţă de un punct. Proprietăţi simple.      
20 Lecție practică.      
21 Ora de sinteză.      
22 Evaluarea sumativă      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.