^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Rapoarte și proporții

Obiective_Rapoarte_proporții

O.1. Să identifice rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau invers proporţionale în contexte diverse.

O.2. Să reprezinte date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizând rapoarte, procente.

4.3. Să rezolve probleme simple, inclusiv din cotidian, în care intervin rapoarte, proporţii, mărimi direct sau invers proporţionale, inclusiv utilizând regula de trei simplă.

4.4. Să elaboreze şi să realizeze proiecte simple ce includ utilizarea rapoartelor, proporţiilor, procentelor.

4.5. Să justifice unui rezultat sau demers simplu, să susţină propriile idei şi viziuni, recurgând la argumentări, utilizând terminologia şi notaţiile adecvate.

4.6. Să clasifice evenimentele utilizând diverse criterii, inclusiv exemple sau contraexemple.

4.7. Să utilizeze terminologia aferentă noţiunilor de proporţie, raport, procent, proporţionalitate directă, proporţionalitate inversă în situaţii diverse, inclusiv în cele de comunicare.

Subcompetențe la Rapoarte și proporții. Clasa a VI-a

4.1. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale în contexte diverse.

4.2. Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizînd rapoarte, procente.

4.3. Rezolvarea problemelor simple, inclusiv din cotidian, în care intervin rapoarte, proporţii, mărimi direct sau invers proporţionale, inclusiv utilizînd regula de trei simplă.

4.4. Elaborarea şi realizarea unor proiecte simple ce includ utilizarea rapoartelor, proporţiilor, procentelor.

4.5. Justificarea unui rezultat sau demers simplu, susţinerea propriilor idei şi viziuni, recurgînd la argumentări, utilizînd terminologia şi notaţiile adecvate.

4.6. Clasificarea evenimentelor utilizînd diverse criterii, inclusiv exemple sau contraexemple.

4.7. Utilizarea terminologiei aferente noţiunilor de proporţie, raport, procent, proporţionalitate directă, proporţionalitate inversă în situaţii diverse, inclusiv în cele de comunicare.

Rapoarte și proporții

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de raport. Aplicaţii
2 Proporții
3 Proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiei
4 Proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiei
5 Mărimi direct proporţionale.
6 Regula de trei simplă.
7 Mărimi invers proporţionale.
8 Mărimi invers proporţionale.
9 Evaluare sumativă
10 Procente
11 Procente
12 Rezolvarea problemelor cu procente
13 Rezolvarea problemelor cu procente
14 Elemente de probabilităţi
15 Elemente de probabilităţi
16 Elemente de organizare a datelor
17 Elemente de organizare a datelor
18 Oră de sinteză
19 Oră de sinteză integrativă
20 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.