^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere zecimale.

Subcompetenţe. Numere zecimale

3.1. Scrierea, citirea compararea, ordonarea şi reprezenta-rea pe axă a numerelor raţionale.

3.2.  Identificarea şi utilizarea însituaţii reale şi/sau modelate a numerelor raţionale.

3.3. Efectuarea calculelor cu numere raţionale utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului raţional.

3.4. Aplicarea operaţiilor cu numere raţionale, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.  

3.5. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0) în Q, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

3.6. Estimarea şi aproximarea rezultatelor unor calcule cu numere raţionale.

3.7.  Reprezentarea unor date sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizînd numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente.

3.8. Investigarea valorii de adevăr (adevă/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

3.9. Analiza veridicităţii unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul cu numere raţionale.

3.10. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple, pornind de la un enunţ parţial sau un model (diagramă,

grafic, figură geometrică, formulă, ecuaţie, condiţie).

Numere zecimale. Operații cu numere zecimale

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Numere zecimale
2 Compararea numerelor zecimale
3 Adunarea numerelor zecimale
4 Scăderea numerelor zecimale
5 Împărţirea numerelor zecimale
6 Împărţirea numerelor zecimale
7 Numere zecimale periodice
8 Numere zecimale periodice
9 Transformarea numerelor zecimale periodice în fracţii
10 Oră de sinteză
11 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.