^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Fracții. Operații cu fracții

Obiective. Fracţii. Operaţii cu fracţii. Clasa a VI-a

Subcompetenţe: Elevii vor fi capibili:

3.1. Să scrie,să citească, să compare,să ordoneze şi să reprezinte pe axă  numerelor raţionale.

3.2. Să identifice şi să utilizeze în situaţii reale şi/sau modelate  numere raţionale.

3.3. Să efectueze calcule cu numere raţionale utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului raţional.

3.4. Să aplice operaţii cu numere raţionale,  ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor şi procedurile de calcul în rezolvări de probleme.

3.5. Să rezolve ecuaţiilor de tipul x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0) în Q, utilizând proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

3.6. Să estimeze şi să aproximeze rezultatele unor calcule cu numere raţionale.

3.7. Să reprezinte unele date sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizînd numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente.

3.8. Să investigheze valori de adevăr (adevă/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

3.9. Să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul cu numere raţionale.

3.10. Să creeze şi să rezolve  probleme simple, pornind de la un enunţ parţial sau un model (diagramă, grafic, figură geometrică, formulă, ecuaţie, condiţie).

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.