^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere întregi

Subcompetenţe la Numere întregi. Clasa a VI-a.

2.1. Scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a numerelor întregi.

2.2. Identificarea şi utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate a numerelor întregi.

2.3. Efectuarea calculelor cu numere întregi utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului întreg.

2.4. Aplicarea operaţiilor cu numere întregi, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.

2.5. Estimarea şi aproximarea, utilizîmd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere întregi.

2.6. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) în Z, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

2.7. Investigarea valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

Obiective.Numere întregi. Operaţii cu numere întregi. Clasa a VI-a

Elevii vor fi capibili:

 2.1. Să scrie, să citească, să comparare, să ordoneze şi să reprezinte pe axă numere întregi.

 2.2. Să identifice şi să utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate  numere întregi.

 2.3.Să efectueze calcule cu numere întregi utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului întreg.

 2.4. Să aplice operaţii cu numere întregi, ordinea operaţiilor,  semnificaţia parantezelor şi procedurele de calcul în rezolvări de probleme.

2.5. Să estimeze şi să aproximeze, utilizîmd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere întregi.

2.6. Să rezolve ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) în Z, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

2.7. Să investigheze valori de adevăr (adevăr / fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

Numere întregi

Nr.crt.ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
    Personale Colegi    
1 Mulţimea numerelor întregi.        
2 Axa numerelor.Numere opuse. f_1.pdf      
3 Modulul unui număr întreg.        
4 Modulul unui număr întreg.        
5 Compararea şi ordonarea numerelor întregi.        
6 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi.        
7 Adunarea numerelor întregi. Proprietăţi.        
8 Scăderea numerelor întregi. Proprietăţi.        
9 Scăderea numerelor întregi. Proprietăţi.        
10 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
11 Înmulţirea numerelor întregi. Proprietăţi.  PPT      
12 Împărţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
13 Împărţirea numerelor întregi. Proprietăţi.        
14 Evaluare sumativă.        
15 Puterea unui număr întreg cu exponent natural.        
16 Puterea unui număr întreg cu exponent natural.        
17 Ordinea efectuării operaţiilor.        
18 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z.        
19 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Z.        
20 Oră de sinteză        
21 Oră de sinteză integrativă        
22 Evaluare sumativă.        
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.