^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Mulțimea nr. raționale

Obiective la numere raționale clasa a VI-a

3.1. Să scrie, să citirescă, să comparare, să ordoneze şi să reprezinte pe axă  numere raţionale.

3.2. Să identifice şi să utilizeze în situaţii reale şi/sau modelate  numere raţionale.

3.3. Să efectueze calcule cu numere raţionale utilizând proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului raţional.

3.4. Să aplice operaţii cu numere raţionale,  ordinea operaţiilor,  semnifiaţia parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.

3.5. Să rezolve ecuaţii de tipul x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0) în Q, să utilizeze proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

3.6. Să estimeze şi să aproximeze rezultatele unor calcule cu numere raţionale.

3.7. Să reprezinte  date sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizând numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente.

3.8. Să investigeze valorii de adevăr (adevă/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

3.9. Să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul cu numere raţionale.

3.10. Să creeze şi să rezolve  probleme simple, pornind de la un enunţ parţial sau un model (diagramă, grafic, figură geometrică, formulă, ecuaţie, condiţie).

Subcompetențe la Numere raționale. Clasa a VI-a

3.1. Scrierea, citirea compararea, ordonarea şi reprezenta-rea pe axă a numerelor raţionale.

3.2. Identificarea şi utilizarea în situaţii reale şi/sau modelate a numerelor raţionale.

3.3. Efectuarea calculelor cu numere raţionale utilizînd proprietăţile, ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul numărului raţional.

3.4. Aplicarea operaţiilor cu numere raţionale, a ordinii operaţiilor, a semnifiaţiei parantezelor şi procedurelor de calcul în rezolvări de probleme.

3.5. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0) în Q, utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

3.6. Estimarea şi aproximarea rezultatelor unor calcule cu numere raţionale.

3.7. Reprezentarea unor date sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizînd numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente.

3.8. Investigarea valorii de adevăr (adevă/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

3.9. Analiza veridicităţii unor rezultate obţinute prin măsurare sau prin calcul cu numere raţionale.

3.10. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple, pornind de la un enunţ parţial sau un model (diagramă, grafic, figură geometrică, formulă, ecuaţie, condiţie).

Mulțimea numerelor raționale

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de număr raţional
2 Modulul unui număr raţional. Proprietăţi
3 Modulul unui număr raţional. Proprietăţi
4 Forme de reprezentare a numerelor raţionale
5 Compararea numerelor raţionale
6 Rotunjirea numerelor raţionale
7 Adunarea şi scăderea numerelor raţionale
8 Proprietăţile adunării
9 Desfacerea parantezelor
10 Înmulţirea şi împărţirea numerelor raţionale
11 Proprietăţile înmulţirii
12 Puterea numărului raţional cu exponent număr natural
13 Media aritmetică
14 Rezolvarea ecuaţiilor în mulţimea Q
15 Oră de sinteză
16 Oră de sinteză integrativă
17 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.