^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Elemente de geometrie

Subcompetențe la Elemente de geometrie. Clasa a VI-a

5.1. Recunoaşterea şi clasificarea după diverse criterii a figurilor şi corpurilor geometrice studiate.

5.2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date, inclusiv utilizînd calculatorul.

5.3. Reprezentarea prin desen şi confecţnarea din diferite materiale a figurilor şi/sau corpurilor geometrice studiate.

5.4. Calcularea şi estimarea lungimilor, perimetrilor, ariilor, volumelor şi măsurilor de unghiuri (pentru figurile geometrice studiate), folosind reţele de pătrate, formule cunoscute.

5.5. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice simple referitoare la perimetre, arii, volume şi, dacă este cazul, utilizînd transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.

5.6. Estimarea măsurilor unor obiecte din cotidian utilizînd sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.

5.7. Utilizarea terminologiei şi notaţiilor specifice figurilor şi corpurilor geometrice studiate în contexte diverse.

5.8. Aplicarea instrumentelor de desen (echer, raportor, compas, riglă) pentru reprezentarea în plan a unor configuraţii geometrice şi relaţiilor între figuri.

5.9. Investigarea valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple, contraexemple.

5.10. Justificarea unui rezultat sau demers simplu, susţinerea propriior idei şi viziuni, recurgînd la argumentări.

Elemente de geometrie

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiuni geometrice
2 Noţiuni geometrice
3 Notaţii şi reprezentări
4 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.
5 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor.
6 Măsura în grade a unghiurilor
7 Măsura în grade a unghiurilor
8 Linii frînte. Poligoane
9 Linii frînte. Poligoane
10 Tipuri de poligoane
11 Tipuri de poligoane
12 Perimetrul poligonului  https://learningapps.org/2242526
13 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.
14 Aria pătratului. Aria dreptunghiului.
15 Evaluarea sumativă
16 Cercul. Discul
17 Lungimea cercului. Aria discului
18 Lungimea cercului. Aria discului
19 Cubul, cuboidul, piramida
20 Cubul, cuboidul, piramida
21 Corpuri rotunde
22 Corpuri rotunde
23 Activităţi practice pe teren
24 Oră de sinteză
25 Oră de sinteză integrativă
26 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.