^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Statistică.

Subcompetențe Statistică 12

Subcompetențe

3.1. Identificarea şi clasificarea evenimentelor după diverse criterii.

3.2. Calcularea probabilităţii producerii unui eveniment în situaţii reale şi/sau modelate utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile.

3.3. Utilizarea terminologiei aferente elementelor de probabilitate şi statistică matematică în diverse contexte.

3.4. Identificarea şi aplicarea în diverse contexte a conceptelor de bază ale statisticii matematice.

3.5. Reprezentarea rezultatelor observaţiilor, fenomenelor fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice, diagrame şi extragerea informaţiilor din tabele, liste, diagrame statistice.

3.6. Interpretarea şi transpunerea în limbaj matematic a unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice şi probabilistice.

3.7. Organizarea şi interpretarea datelor de tip cantitativ, calitativ utilizînd achiziţiile statistice şi probabilistice.

3.8. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de statistică matematică şi/sau probabilitate în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor

3.9. Organizarea şi algoritmizarea datelor utilizînd tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale.

3.10. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz.

Statistică

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiuni fundamentale
2 Înregistrarea și gruparea datelor
3 Reprezentarea grafică a datelor statistice
4 Reprezentarea grafică a datelor statistice
5 Mărimi medii ale seriilor statistice
6 Elemente de calcul financiar
7 Elemente de calcul financiar
8 Ora de sinteză
9 Ora de sinteză integrativă
10 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.