^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Recapitulare finală

Recapitulare finală

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Numere reale. Numere complexe. Operaţii. Proprietăţi
2 Mulţimi. Operaţii. Proprietăţi
3 Elemente de trigonometrie
4 Funcţii elementare. Proprietăţi
5 Ecuaţii iraţionale
6 Ecuaţii și sisteme de ecuaţii logaritmice, exponenţială
7 Derivata funcţiei. Aplicaţii ale derivatei în studiul funcţiei polinomiale
8 Probleme simple de maxim și minim
9 Geometrie în plan
10 Paralelism în spaţiu.
11 Perpendicularitate în spaţiu
12 Elemente de combinatorică
13 Matrice. Determinanţi. Sisteme
14 Evaluare sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.