^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Recapitulare finală

Recapitulare finală

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Numere reale. Numere complexe. Operaţii. Proprietăţi
2 Mulţimi. Operaţii. Proprietăţi
3 Elemente de trigonometrie
4 Funcţii elementare. Proprietăţi
5 Ecuaţii iraţionale
6 Ecuaţii și sisteme de ecuaţii logaritmice, exponenţială
7 Derivata funcţiei. Aplicaţii ale derivatei în studiul funcţiei polinomiale
8 Probleme simple de maxim și minim
9 Geometrie în plan
10 Paralelism în spaţiu.
11 Perpendicularitate în spaţiu
12 Elemente de combinatorică
13 Matrice. Determinanţi. Sisteme
14 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.