^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Probabilitate

Obiective. Probabilitate

O1. Să identifice şi să clasifice evenimentele după diverse criterii.
O2. Să calculeze probabilitatea producerii unui eveniment în situaţii reale şi/sau modelate utilizând raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile.
O3. Să utilizeze terminologia aferentă elementelor de probabilitate şi statistică matematică în diverse contexte.
O4. Să identifice şi să aplicae în diverse contexte conceptele de bază ale statisticii matematice.
O5. Să reprezinte rezultatele observaţiilor, fenomenelor fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice, diagrame şi extragerea informaţiilor din tabele, liste, diagrame statistice.
O6. Să interpreteze şi să transpună în limbaj matematic situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice şi probabilistice.
O7. Să organizeze şi să interpreteze date de tip cantitativ, calitativ utilizând achiziţiile statistice şi probabilistice.
O8. Să analizeze rezolvări de probleme, situaţii-problemă de statistică matematică şi/sau probabilitate în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

O9. Să organizeze şi să algoritmizeze datele utilizând tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale.
O10. Să utilizeze algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz.

Subcompetenţe

3.1. Identificarea şi clasificarea evenimentelor după diverse criterii.
3.2. Calcularea probabilităţii producerii unui eveniment în situaţii reale şi/sau modelate utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile.
3.3. Utilizarea terminologiei aferente elementelor de probabilitate şi statistică matematică în diverse contexte.
3.4. Identificarea şi aplicarea în diverse contexte a conceptelor de bază ale statisticii matematice.
3.5. Reprezentarea rezultatelor observaţiilor, fenomenelor fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice, diagrame
şi extragerea informaţiilor din tabele, liste, diagrame statistice.
3.6. Interpretarea şi transpunerea în limbaj matematic a unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice şi probabilistice.
3.7. Organizarea şi interpretarea datelor de tip cantitativ, calitativ utilizînd achiziţiile statistice şi probabilistice.
3.8. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de statistică matematică şi/sau probabilitate în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

3.9. Organizarea şi algoritmizarea datelor utilizînd tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale.
3.10. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar, statisticii sau probabilităţii pentru efectuarea analizei de caz.

Elemente de teoria probabilităților

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Eveniment. Clasificarea evenimentelor
2 Definiţia clasică a probabilităţilor
3 Evenimente aleatoare
4 Evenimente aleatoare independente
5 Operaţii cu evenimente aleatoare
6 Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor
7 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.