^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Primitiva. Integr.nedef.

Subcompetențe. Primitiva. Integrala nedefinită

1.1. Recunoaşterea primitivei unei funcţii studiate în diverse contexte.

1.2. Calcularea integralelor nedefinite aplicînd proprietăţile şi tabelul de integrale nedefinite.

1.3. Determinarea primitivei unei funcţii studiate sau a funcţiei, primitiva căreia este dată în baza unor condiţii indicate.

1.4. Argumentarea unui rezultat obţinut sau indicat referitor la primitive, integrale nedefinite.

1.5. Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice primitivei, integralei nedefinite în situaţii reale şi/sau modelate.

1.6. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă de determinare a primitivei sau calculul integralei nedefinite în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Primitiva. Integrala nedefinită.

Nr.

crt.

  ConținuturiPredareEvaluareObservaţii
1 Noţiunea de primitivă a unei funcţii      
2  Noţiunea de primitivă a unei funcţii      
3  Integrala nedefinită        
4 Integrala nedefinită        
5 Proprietăţi ale integralelor nedefinite        
6 Proprietăţi ale integralelor nedefinite        
7  Calculul integralelor nedefinite      
8 Calculul integralelor nedefinite        
9 Aplicaţii ale primitivelor funcţiilor și integralelor nedefinite        
10 Aplicaţii ale primitivelor funcţiilor și integralelor nedefinite        
11 Ora de sinteză        
12 Evaluare sumativă.  doc    21 variante  
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.