^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Poliedre

Subcompetențe. Poliedre. Clasa a XII-a

4.1. Recunoaşterea şi clasificarea poliedrelor după diferite criterii în situaţii reale şi/sau modelate.
4.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale în situaţii reale şi/sau modelate.
4.3. Utilizarea proprietăţilor poliedrelor în rezolvări de probleme.
4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme în situaţii reale şi/sau modelate.
4.5. Selectarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.
4.6. Estimarea lungimilor de segmente, măsurilor de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi volumelor în corpuri geometrice în situaţii reale şi/sau modelate.
4.7. Interpretarea unor situaţii practice utilizînd poliedrele şi elementele lor.
4.8. Analiza rezolvării unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
4.9. Proiectarea şi realizarea unor proiecte simple în domeniul antreprenorial utilizînd achiziţiile matematice referitoare la poliedre.
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.