^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Poliedre

Subcompetenţe. Poliedre. Clasa a XII-aU

4.1. Să recunoască şi să clasifice poliedrele după diferite criterii in diverse contexte.

4.2. Să identifice unele elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale reale şi/sau modelate.

4.3. Să utilizeze proprietăţile poliedrelor în situaţii reale şi/sau modelate.

4.4. Să aplice  algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme.

4.5. Să selecteze  informaţii oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.

4.6. Să estimeze lungimile de segmente,măsurile de unghiuri, perimetre, arii şi volume în corpuri geometrice din situaţii reale şi/sau modelate.

4.7. Să interpreteze  situaţii practice utilizând poliedrele şi elementele lor.

4.8. Să analizeze rezolvarea unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.