^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Poliedre

Subcompetențe. Poliedre. Clasa a XII-a

4.1. Recunoaşterea şi clasificarea poliedrelor după diferite criterii în situaţii reale şi/sau modelate.
4.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale în situaţii reale şi/sau modelate.
4.3. Utilizarea proprietăţilor poliedrelor în rezolvări de probleme.
4.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme în situaţii reale şi/sau modelate.
4.5. Selectarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.
4.6. Estimarea lungimilor de segmente, măsurilor de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi volumelor în corpuri geometrice în situaţii reale şi/sau modelate.
4.7. Interpretarea unor situaţii practice utilizînd poliedrele şi elementele lor.
4.8. Analiza rezolvării unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
4.9. Proiectarea şi realizarea unor proiecte simple în domeniul antreprenorial utilizînd achiziţiile matematice referitoare la poliedre.

Subcompetenţe. Poliedre. Clasa a XII-aU

4.1. Să recunoască şi să clasifice poliedrele după diferite criterii in diverse contexte.

4.2. Să identifice unele elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale reale şi/sau modelate.

4.3. Să utilizeze proprietăţile poliedrelor în situaţii reale şi/sau modelate.

4.4. Să aplice  algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor poliedrelor în rezolvări de probleme.

4.5. Să selecteze  informaţii oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.

4.6. Să estimeze lungimile de segmente,măsurile de unghiuri, perimetre, arii şi volume în corpuri geometrice din situaţii reale şi/sau modelate.

4.7. Să interpreteze  situaţii practice utilizând poliedrele şi elementele lor.

4.8. Să analizeze rezolvarea unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Poliedre

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Prisma. Elemente. Clasificări..
2 Secţiuni diagonale, secţiuni ce conţin înălţimea, secţiuni paralele cu baza
3 Aria suprafeţei laterale a prismei. Aria suprafeţei totale a prismei.
4 Volumul prismei. Aplicaţii
5 Piramida. Elemente. Clasificări
6 Piramide regulate (triunghiulare, patrulatere, hexagonale)
7 Secţiuni ce conţin înălţimea, secţiuni paralele cu baza
8 Aria suprafeţei laterale a piramidei. Aria suprafeţei totale a piramidei
9 Volumul piramidei. Aplicaţii
10 Evaluare sumativă
11 Trunchiul de piramidă. Elemente. Clasificări.
12

Trunchi de piramidă regulată (triunghiulară, patrulateră, hexagonală).

Aplicaţii

13 Secţiuni diagonale, secţiuni ce conţin înălţimea, secţiuni paralele cu baza
14 Aria suprafeţei laterale a trunchiului de piramidă. Aria suprafeţei totale a trunchiului de piramidă
15 Prisma. Elemente. Clasificări..
16 Secţiuni diagonale, secţiuni ce conţin înălţimea, secţiuni paralele cu baza
17 Aria suprafeţei laterale a prismei. Aria suprafeţei totale a prismei.
18 Volumul prismei. Aplicaţii
19 Piramida. Elemente. Clasificări
20 Piramide regulate (triunghiulare, patrulatere, hexagonale)
21 Secţiuni ce conţin înălţimea, secţiuni paralele cu baza
22 Aria suprafeţei laterale a piramidei. Aria suprafeţei totale a piramidei
23 Volumul piramidei. Aplicaţii
24 Evaluare sumativă
25 Trunchiul de piramidă. Elemente. Clasificări.
26

Trunchi de piramidă regulată (triunghiulară, patrulateră, hexagonală).

Aplicaţii

27 Secţiuni diagonale, secţiuni ce conţin înălţimea, secţiuni paralele cu baza
28 Aria suprafeţei laterale a trunchiului de piramidă. Aria suprafeţei totale a trunchiului de piramidă
29 Volumul trunchiului de piramidă
30 Aplicaţii ale poliedrelor
31 Aplicaţii ale poliedrelor
32 Ora de sinteză
33 Ora de sinteză integrativă
34 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.