^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Integr. def. Aplicații

Subcompetențe. Integrala definită. Aplicații.

2.1. Identificarea integralei definite în diverse contexte.

2.2. Calcularea integralelor definite aplicînd proprietăţile, formula lui Newton–Leibnitz.

2.3. Interpretarea geometrică a integralei definite a unei funcţii continue cu valori nenegative.

2.4. Recunoaşterea subgraficului unei funcţii în diverse contexte.

2.5. Calcularea ariei subgraficului funcţiei aplicînd integrala definită.

2.6. Aplicarea în situaţii reale şi/sau modelate a primitivelor, integralei nedefinite şi a integralei

       definite.

Obiective:

1.1. Să recunoască primitive de funcţii studiate în diverse contexte.

1.2. Să calculeze integrale nedefinite aplicând proprietăţile şi tabelul de integrale nedefinite.

1.3. Să determine primitiva unei funcţii studiate sau a funcţiei, primitiva căreia este dată în baza unor condiţii indicate.

1.4. Să arrgumenteze un rezultat obţinut sau indicat referitor la primitive, integrale nedefinite.

1.5. Să folosească terminologia şi notaţiile specifice primitivei, integralei nedefinite în situaţii reale şi/sau modelate.

1.6. Să analizeze rezolvarea unei probleme, situaţii-problemă de determinare a primitivei sau calculul integralei nedefinite în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

2.1. Să identifice integrale definite în diverse contexte.

2.2. Să calculeze integralele definite aplicând proprietăţile, formula lui Newton–Leibnitz.

2.3. Să interpreteze geometri integrala definită a unei funcţii continue cu valori nenegative.

2.4. Să recunoască subgraficul unei funcţii în diverse contexte.

2.5. Să calculeze aria subgraficului funcţiei aplicând integrala definită.

2.6. Să aplice în situaţii reale şi/sau modelate  primitivele, integrala nedefinită şi a integralei definite.

Integrala definită.Aplicaţii.

Nr.

crt.

SubiectePredareEvaluare Observaţii
1 Noţiunea de integrală definită. Funcţii integrabile. Proprietăţi.      
2 Noţiunea de integrală definită. Funcţii integrabile. Proprietăţi.      
3 Formula lui Newton–Leibnitz.      
4 Formula lui Newton–Leibnitz.      
5 Proprietăţi ale integralelor definite      
6 Proprietăţi ale integralelor definite      
7 Proprietăţi ale integralelor definite      
8 Calculul integralei definite      
9 Calculul integralei definite      
10 Aria subgraficului unei funcţii      
11 Aria subgraficului unei funcţii      
12 Aplicaţii ale integralei definite în fizică,  geometrie etc.      
13 Aplicaţii ale integralei definite în fizică,  geometrie etc.      
14 Ora de sinteză      
15 Ora de sinteză integrativă      
16 Evaluare sumativă.      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.