^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Corpuri rotunde

Subcompetenţe. Obiective. Corpuri rotunde. Profil umanistic.

5.1.Recunoaştereaşi clasifiarea corpurilor rotunde după diferite criterii în diverse contexte.
5.2.
Identifiarea unor elemente ale fiurilor geometrice plane pe confiuraţii geometrice spaţiale reale şi/sau modelate.
5.3.
Utilizarea proprietăţilor corpurilor rotunde în situaţii reale şi/sau modelate.
5.4.
Aplicarea unor algoritmi specifii calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor rotunde în rezolvări de probleme.
5.5.
Selectarea informaţiilor oferite de o confiuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.
5.6.
Estimarea lungimilor de segmente, măsurilor de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi volumelor în corpuri geometrice în situaţii reale şi/sau modelate.
5.7.
Interpretarea unor situaţii practice utilizînd corpurile rotunde şi elementele lor.
5.8.
Analiza rezolvării unei probleme referitor la corpuri rotunde din punctul de vedere
al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnifiaţiei rezultatelor.

Să recunoască şi să clasifice corpuri rotunde după diferite criterii în diverse contexte.
Să i
dentifice  elemente ale fiurilor geometrice plane pe confiuraţii geometrice spaţiale reale şi/sau modelate.
Să u
tilizeze proprietăţile corpurilor rotunde în situaţii reale şi/sau modelate.
Să a
plice  algoritmi specifii calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor rotunde în rezolvări de probleme.
Să selecteze informaţii oferite de o confiuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calculul de distanţe, arii, volume.
Să e
stimeze lungimi de segmente, măsuri de unghiuri, perimetre, arii şi volume în corpuri geometrice în situaţii reale şi/sau modelate.
Să i
nterpreteze  situaţii practice utilizând corpurile rotunde şi elementele lor.
Să a
nalizeze rezolvări de probleme referitor la corpuri rotunde din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnifiaţiei rezultatelor.

Corpuri rotunde

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Cilindrul circular drept. Elemente
2 Secţiuni paralele cu baza. Secţiuni axiale
3 Aria suprafeţei laterale a cilindrului circular drept. Aria suprafeţei totale a cilindrului circular drept
4 Volumul cilindrului circular drept. Aplicaţii
5 Conul circular drept. Elemente
6 Secţiuni paralele cu baza. Secţiuni axiale
7 Aria suprafeţei laterale a conului circular drept. Aria suprafeţei totale a conului circular drept
8 Volumul conului circular drept. Aplicaţii
9 Trunchi de con circular drept. Elemente
10 Secţiuni paralele cu baza. Secţiuni axiale
11 Aria suprafeţei laterale a trunchiului de con circular drept. Aria suprafeţei totale a trunchiului de con circular drept
12 Volumul trunchiului de con circular drept. Aplicaţii
13 Sfera. Elemente (centru, raza, diametru). Aria suprafeţei sferice
14 Corpul sferic. Volumul corpului sferic
15 Aplicaţii ale corpurilor rotunde
16 Ora de sinteză
17 Ora de sinteză integrativă
18 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.