^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Transf. geometrice

Subcompetențe. Transformări geometrice.

7.1. Identificarea şi clasificarea după diferite criterii a tipurilor de transformări geometrice în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.

7.2. Utilizarea terminologiei aferente transformărilor geometrice în situaţii diverse.

7.3. Aplicarea transformărilor geometrice şi a proprietăţilor transformărilor geometrice în diverse domenii (în practică, în tehnică, în arte) în contextul rezolvării problemelor reale şi/sau modelate.

7.4. Modelarea transformărilor geometrice în spaţiu utilizînd diverse materiale adecvate, inclusiv a unor situaţii reale din mediul înconjurător.

7.5. Argumentarea unui rezultat geometric cu transformări geometrice obţinut sau indicat.

7.6. Reprezentarea în plan a configuraţiilor obţinute ca  rezultat al aplicării transformărilor geometrice

Transformări geometrice în spațiu

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de transformare geometrică. Transformări izometrice în spaţiu.
2 Simetria faţă de un punct.
3 Simetria axială
4 Simetria în raport cu un plan
5 Aplicații ale transformărilor geometrice în spațiu.
6 Ora de sinteză
7 Ora de sinteză integrativă
8 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.