^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Șiruri de nr. reale

Recapitulare si completari. Șiruri de numere reale Clasa a XI-a

1.1. Recunoaşterea şirurilor, a progresiei aritmetice, a progresiei geometrice în diverse contexte.

1.2. Clasificarea şirurilor după criteriile: şiruri finite, infinite, monotone.

1.3. Caracterizarea unor şiruri folosind diverse reprezentări (formule, grafice) şi/sau proprietăţi ale acestora.

1.4. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute la rezolvarea unor probleme prin utilizarea şirurilor, progresiilor.

1.5. Utilizarea şirurilor, progresiilor în diverse domenii.

Recapitulare şi completări. Şiruri de numere reale

Nr.

crt.

SubiectePredareEvaluare Observaţii
1 Numere reale. Mulțimile N, Z, Q, R.      
2 Operații cu numere reale. Proprietăți.      
3 Noţiunea şir de numere reale.      
4 Şiruri finite, infinite.       
5  Şiruri monotone.      
6  Progresia aritmetică. Proprietăţi. Aplicaţii.       
7  Progresia aritmetică. Proprietăţi. Aplicaţii.       
8 Progresia geometrică. Proprietăţi. Aplicaţii.      
9 Progresia geometrică. Proprietăţi. Aplicaţii.      
10 Ora de sinteză      
11 Evaluare sumativă.      
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.