^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Perpendicularitate spațiu

Obiective. Perpendicularitate în spațiu

6.1. Să recunoască şi să descrie poziţiile relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.


6.2. Să modeleze, folosind materiale adecvate,  poziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu.

6.3. Să reprezinte în plan configuraţii geometrice plane şi/sau spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu.


6.4. Să utilizeze proprietăţile şi criteriul de perpendicularitate a dreptelor, dreptelor şi planelor, a planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau modelate.


6.5. Să identifice figuri plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.


6.6. Să determine analogii între proprietăţile figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate şi să le utilizeze  în rezolvări de probleme.


6.7. Să extragă elementele semnificative şi a informaţii relevante din configuraţiile geometrice spaţiale şi a reprezentărilor plane ale acestora pentru rezolvarea problemelor reale şi/sau modelate.


6.8. Să utilizeze calculatorul în scopul modelării şi identificării unor poziţii relative ale figurilor în spaţiu în contextul formării şi dezvoltării imaginaţiei/viziunii spaţiale.


6.9. Să calculeze lungimi de segmente şi măsuri de unghiuri în plan şi spaţiu (unghiul dintre două drepte, unghiul dintre o dreaptă şi un plan, unghiul dintre două plane, unghiul diedru) în situaţii reale şi/sau modelate.


6.10. Să argumenteze un rezultat geometric obţinut sau indicat.

Cum aflăm distanța de la o dreaptă la un plan?

Dupa pozitia dreptei fata de plan:

1) dreapta continuta in plan sau inteapa planul atunci distanta este zero

2) dreapta paralela cu planul . construim un plan perpendicular pe palanul dat si cautam :  
    a) dreapta comuna celor doua palanuri
    b) punctul unde dreapta inteapa planul construit ( el nu trebuie construit paralel cu 
     dreapta) 
    c) din punctul gasit la b) coborim o perpendiculara pe drapta comuna planelor

Subcompetenţe

6.1. Recunoaşterea şi descrierea poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.


6.2. Modelarea, folosind materiale adecvate, a unor poziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, ale planelor în spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu.

6.3. Reprezentarea în plan a unor configuraţii geometrice plane şi/sau spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu.


6.4. Utilizarea proprietăţilor şi criteriilor de perpendicularitate a dreptelor, dreptelor şi planelor, a planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau modelate.


6.5. Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de perpendicularitate în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.


6.6. Determinarea analogiilor între proprietăţile figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de perpendicularitate şi utilizarea acestora în rezolvări de probleme.


6.7. Extragerea elementelor semnificative şi a informaţiilor relevante din configuraţiile geometrice spaţiale şi a reprezentărilor plane ale acestora pentru rezolvarea problemelor reale şi/sau modelate.


6.8. Utilizarea calculatorului în scopul modelării şi identificării unor poziţii relative ale figurilor în spaţiu în contextul formării şi dezvoltării imaginaţiei/viziunii spaţiale.


6.9. Calcularea lungimilor de segmente şi a măsurilor de unghiuri în plan şi spaţiu (unghiul dintre două drepte, unghiul dintre o dreaptă şi un plan, unghiul dintre două plane, unghiul diedru) în situaţii reale şi/sau modelate.


6.10. Argumentarea unui rezultat geometric obţinut sau indicat.

 

Perpendicularitate în spațiu

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Drepte perpendiculare în spaţiu, proprietăţi, criteriu.
2 Dreapta perpendiculară pe plan, proprietăţi, criteriu.
3 Distanţa de la un punct la o dreaptă, de la un punct la un plan, de la o dreaptă la un plan.
4 Teorema celor trei perpendiculare.
5 Reciproca teoremei celor trei perpendiculare.
6 Aplicații ale teoremei celor trei perpendiculare.
7 Plane perpendiculare, proprietăţi, criterii.
8  Proiecţii ortogonale ale punctelor, segmentelor, dreptelor pe plan.
9 Unghiul dintre două drepte.
10 Unghiul dintre dreaptă şi plan.
11 Unghi diedru
12 Ora de  sinteză
13 Ora de  sinteză integrativă
14 Probă de evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.