^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Paralelism spațiu

Subcompetente/obiective Paralelism în spațiu

5.1. Descrierea poziţiilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.

5.2. Construirea, folosind materiale adecvate, a modelelor unor poziţii relative ale punctelor, dreptelor,
figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu.
5.3. Reprezentarea în plan a unor configuraţii geometrice plane şi/sau spaţiale utilizînd instrumentele
adecvate.
5.4. Utilizarea criteriilor de paralelism al dreptelor, al dreptelor şi planelor, al planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau modelate.
5.5. Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de paralelism în situaţii reale şi/sau modelate.
5.6. Determinarea analogiilor între proprietăţile figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de paralelism şi utilizarea acestora în rezolvări de probleme.
5.7. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice plane în contextul poziţiilor relative şi al relaţiei de paralelism în spaţiu în contexte diverse.
5.8. Argumentarea unui demers sau rezultat geometric obţinut sau indicat.
5.9. Utilizarea calculatorului în contextul modelării şi identificării unor poziţii relative ale figurilor în spaţiu în scopul formării şi dezvoltării imaginaţiei/ viziunii spaţiale.

 

Obiective

5.1. Să descrie poziţiile relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu în situaţii reale şi/sau modelate.

5.2. Să construiească, folosind materiale adecvate, modelele unor poziţii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor în plan şi spaţiu, planelor în spaţiu.
5.3. Să reprezinte în plan configuraţii geometrice plane şi/sau spaţiale utilizând instrumentele
adecvate.
5.4. Să utilizeze criteriile de paralelism al dreptelor, al dreptelor şi planelor, al planelor în rezolvări de probleme, în situaţii reale şi/sau modelate.
5.5. Să identifice figuri plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul relaţiei de paralelism în situaţii reale şi/sau modelate.
5.6. Să determine analogii între proprietăţile figurilor geometrice în plan şi spaţiu în contextul relaţiei de paralelism şi să utilizeze acestea în rezolvări de probleme.
5.7. Să aplice proprietăţile figurilor geometrice plane în contextul poziţiilor relative şi al relaţiei de paralelism în spaţiu în contexte diverse.
5.8. Să argumenteze un demers sau rezultat geometric obţinut sau indicat.
5.9. Să utilizeze calculatorului în contextul modelării şi identificării unor poziţii relative ale figurilor în spaţiu în scopul formării şi dezvoltării imaginaţiei/ viziunii spaţiale.

Paralelism în spațiu

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Axiomele planului. Proprietăți. ale planului.
2 Poziţia relativă ale dreptelor în spaţiu.
3 Drepte paralele în spaţiu.
4 Poziţiile relative ale dreptei şi  planului.
5 Dreapta paralelă cu planul, proprietăţi ,criteriu. Aplicații.
6

Poziţia relativă a două plane.

7 Plane paralele, proprietăţi, criteriu.
8 Aplicații ale paralelismului în spațiu.
9 Ora de sinteză
10 Ora de sinteză integrativă
11 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.