^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Numere complexe

Subcompetente.Numere complexe

3.1. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr complex în diverse contexte.

3.2. Aplicarea numerelor complexe scrise în formă algebrică, a operaţiilor cu ele în rezolvări de probleme.

3.3. Alegerea strategiilor de rezolvare a problemei în vederea efectuării calculelor cu numere complexe.

3.4. Selectarea unor algoritmi specifici calculului cu numere complexe pentru efectuarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii în mulţimea C.

3.5. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale şi numere complexe şi utilizarea acestora în rezolvări de probleme.

3.6. Generalizarea noţiunii de număr prin extinderea acestuia de la noţiunea de număr natural la noţiunea de număr complex.

Numere complexe

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea număr complex. Mulţimea C.
2  Forma algebrică a numărului complex
3 Forma algebrică a numărului complex
4 Operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în formă algebrică.
5 Operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în formă algebrică.
6  Modulul unui numărului. complex.
7 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II, cu coeficienți reali în  mulţimea C.
8 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II, cu coeficienți reali în  mulţimea C.
9 Ora de sinteză
10 Ora de sinteză integrativă
11 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.