^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Matrice. Determ. Sisteme

Subcompetențe. Matrice. Determinanți

4.1. Identificarea în diverse situaţii a tipurilor de matrice, determinanţi şi sisteme de ecuaţii liniare studiate.

4.2. Calcularea determinanţilor de ordinul doi, trei.

4.3. Modelarea unor situaţii practice, a unor procese reale, inclusiv din domeniul economic sau tehnic, care necesită asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceală.

4.4. Rezolvarea unor ecuaţii, sisteme de ecuaţii utilizînd algoritmii specifici de calcul al matricelor şi/sau al determinanţilor.

4.5. Stabilirea unor condiţii de compatibilitate şi/sau incompatibilitate a unor sisteme de ecuaţii liniare şi utilizarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora.

4.6. Aplicarea de algoritmi, de proprietăţi şi reguli de calcul al matricelor, determinanţilor şi al sistemelor de ecuaţii liniare în diverse contexte.

Matrice. Determinanți. Sisteme de ecuații liniare

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea matrice. Cazuri particulare.
2 Operaţii cu matrice. Proprietăţi.
3 Operaţii cu matrice. Proprietăţi.
4  Noţiunea determinant de ordinul doi, ordinul trei.
5 Calculul determinanţilor de ordinul doi, trei.
6 Calculul determinanţilor de ordinul doi, trei.
7 Sisteme de ecuaţii liniare de  tipul: mxn, m, nN=, m,n 3.
8 Rezolvarea sistemelor de ec. liniare pătratice utilizînd regula lui Cramer.
9 Metoda lui Gauss de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare.
10 Sisteme de ecuaţii liniare omogene de  tipul: mxn, m, nN=, m,n 3.
11 Sisteme de ecuaţii liniare omogene de  tipul: mxn, m, nN=, m,n 3.
12 Aplicații ale sistemelor de ecuații liniare.
13 Aplicații ale sistemelor de ecuații liniare.
14 Ora de sinteză
15 Ora de sinteză integrativă.
16 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.