^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

F. derivabile.Aplic. deriv.

Subcompetențe

Subcompetențe: 2.1. Identificarea şi utilizarea regulilor de derivare in diverse contexte. 2.2. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial in rezolvarea unor probleme şi cercetarea unor procese reale şi/sau modelate. 2.3. Interpretarea unor proprietăţi cantitative şi calitative ale funcţiei utilizind derivata. 2.4. Studierea unor funcţii polinomiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ utilizind algoritmul de studiu al funcţiei. 2.5. Utilizarea metodelor legate de aplicaţiile derivatei ca metode calitativ noi de studiere a funcţiei, de rezolvare a problemelor teoretice şi practice. 2.6. Aplicarea sensului geometric şi mecanic al derivatei in rezolvări de probleme simple din diverse domenii. 2.7. Aplicarea derivatelor in studiul proceselor fizice, sociale, economice prin intermediul rezolvării unor probleme simple de maxim şi/sau minim.

Funcții derivabile. Aplicații ale derivatelor.

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea limita funcţiei într-un punct.
2 Noţiunea limita funcţiei într-un punct.
3 Noţiunea derivata  funcţiei într-un punct. Probleme din diverse domenii ce conduc la noţiunea de derivată. Funcţii derivabile pe o mulţime
4 Noţiunea derivata  funcţiei într-un punct. Probleme din diverse domenii ce conduc la noţiunea de derivată. Funcţii derivabile pe o mulţime
5 Interpretarea geometrică şi fizică a derivatei.
6 Interpretarea geometrică şi fizică a derivatei.
7 Ecuaţia tangentei la graficul funcţiei într-un punct.
8 Ecuaţia tangentei la graficul funcţieiîntr-un punct.
9 Derivatele funcţiilor elementare.
10 Derivatele funcţiilor elementare.
11 Operații cu funcții derivabile
12 Operații cu funcții derivabile
13  Derivata funcţiei compuse. (compusă din cel mult două funcţii elementare)
14 Derivata funcţiei compuse. (compusă din cel mult două funcţii elementare)
15 Evaluare sumativă.
16 Proprietăţile funcţiilor derivabile: teorema Fermat. Puncte critice. Puncte de extrem. Extremele funcţiei.
17 Proprietăţile funcţiilor derivabile: teorema Fermat. Puncte critice. Puncte de extrem. Extremele funcţiei.
18 Aplicaţii ale derivatelor de ordinul I  în studiul variaţiei funcţiei polinomiale,  reprezentarea grafică a funcţiei polinomiale .
19 Aplicaţii ale derivatelor de ordinul I  în studiul variaţiei funcţiei polinomiale,  reprezentarea grafică a funcţiei polinomiale .
20 Aplicaţii directe ale derivatelor în fizică, geometrie, economie.
21 Aplicaţii directe ale derivatelor în fizică, geometrie, economie.
22 Probleme simple de maxim și minim.
23 Probleme simple de maxim și minim.
24 Optimizări
25 Optimizări
26 Ora de sinteză
27 Ora de sinteză integrativă
28 Probă de evaluare
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.