^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Vectori în plan

Vectori în plan

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Translaţia. Proprietăţi. Aplicaţii.
2

Noţiunea de vector. Clasificarea vectorilor.

3 Modulul vectorului.
4 Operaţii cu vectori.
5 Operaţii cu vectori.
6 Coordonatele vectorului.
7 Produsul scalar al vectorilor, fiind date coord. vect.
8 Aplicații ale vectorilor.
9 Oră de sinteză
10 Oră de sinteză integrativă
11  Evaluarea sumativă
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.