^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Recapitulare și completări

Subcompetențe la Numere raționale. Recapitulare si completari Clasa a VIII-a

1.1. Identificarea în diverse enunţuri şi exemplificarea în diverse contexte a numerelor reale, a puterilor, radicalilor şi proprietăţilor acestora
.
1.2. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formei de scriere a unui număr real în situaţii reale şi/sau modelate.
1.3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu numere reale.
1.4. Aplicarea proprietăţilor puterii şi radicalilor în contexte diverse.
1.5. Clasificarea după diverse criterii a elementelor mulţi-milor numericeN, Z,Q, R.
1.6. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusivcu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.
1.7. Folosirea de estimări şi aproximări pentru verifi-carea validităţii unor calcule, inclusiv în situaţii cotidiene.
1.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu numere reale recurgîndla argumentări, demonstraţii.

Recapitulare și completări

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Mulţimi de numere. Operaţii cu mulţimi.
2 Mulţimea numerelor reale. Modulul numărului real.Proprietăţi.
3 Operaţii cu numerele reale.
4 Intervale de numere reale
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.