^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Probabilitate. Statistică

Elemente de teoria probabilităților și statistică matematică

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de eveniment. Clasificarea evenimentelor.
2 Noțiunea de probabilitate. Calcularea probabilității evenimentului.
3 Noțiunea de probabilitate. Calcularea probabilității evenimentului.
4 Proprietăţile probabilităţii.
5 Elemente de statistică matematică: populaţia statistică, unităţi statistice, caracteristica statistică.
6 Elemente de statistică matematică: populaţia statistică, unităţi statistice, caracteristica statistică.
7 Organizarea şi interpretarea grafică a datelor
8 Oră de sinteză
9 Oră de sinteză integrativă
10 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.