^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Patrulatere

Obiective.Patrulatere_clasa VIII-a

O.1. Să recunoască şi să descrie patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.

O.2. Să clasifice patrulatere,utilizând proprietăţile particulare ale acestora.
O.3. Să utilizeze proprietăţile calitative şi metrice ale patrulaterelor studiate în diverse contexte
O.4. Să rezolve  probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor acestora.
O.5. Să identifice şi să aplice terminologia, a notaţiile aferente noţiunii de patrulater în diverse contexte.
O.6. Să construiască secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor studiate.
O.7. Să investigheze valori de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

O.8. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu patrulatere, recurgând la
argumentări,demonstraţii.

O.1. Să identifice, să descrie verbal şi în  scris,  utilizând  terminologia  şi notaţiile respective  a polgoanelor în diverse contexte. 

O.2. Să clasifice şi să compare poligoane studiate după diverse criterii. 
O.3. Să reprezinte în plan poligoane studiate, utilizând  instrumentele de desen şi aplicarea 

reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
O.4. Să aplice proprietăţile figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate. 
O.5. Să creeze şi să rezolve probleme simple pornind de la un model geometric indicat. 
O.6. Să transpună situaţii- problemă în limbajul geometric,să rezolve probleme obţinute şi să
interpreteze rezultatul.

O.7. Să aleagă reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri. 

O.8. Să selecteze şi să sistematizeze din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, să rezolve problema obţinută/dată.

Obiective.Patrulatere_clasa VIII-a

10.1. Să recunoască şi să descrie patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.

10.2. Clasificarea patrulaterelor,utilizînd proprietăţile particulare ale acestora.
10.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patru-laterelor studiate în diverse contexte
10.4. Rezolvarea unor probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor acestora.
10.5. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferentenoţiunii de patrulater în diverse contexte.
10.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor studiate.
10.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

10.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicatcu patrulatere, recurgînd la
argumentări,demonstraţii.

O.1. Să identifice, să descrie verbal şi în  scris,  utilizând  terminologia  şi notaţiile respective  a polgoanelor în diverse contexte. 

O.2. Să clasifice şi să compare poligoane studiate după diverse criterii. 
O.3. Să reprezinte în plan poligoane studiate, utilizând  instrumentele de desen şi aplicarea 

reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
O.4. Să aplice proprietăţile figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate. 
O.5. Să creeze şi să rezolve probleme simple pornind de la un model geometric indicat. 
O.6. Să transpună situaţii- problemă în limbajul geometric,să rezolve probleme obţinute şi să
interpreteze rezultatul.

O.7. Să aleagă reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri. 

O.8. Să selecteze şi să sistematizeze din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, să rezolve problema obţinută/dată.

Subcompetențe_Patrulatere_8

10.1. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.

10.2. Clasificarea patrulaterelor,utilizînd proprietăţile particulare ale acestora.
10.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patru-laterelor studiate în diverse contexte
10.4. Rezolvarea unor probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor acestora.
10.5. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferentenoţiunii de patrulater în diverse contexte.
10.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor studiate.
10.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contraexemplelor.

10.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicatcu patrulatere, recurgînd la
argumentări,demonstraţii.

 

7.1. Identificarea, descrierea verbală şi în  scris,  utilizând  terminologia  şi notaţiile respective  a  noţiunilor 

geometrice studiate în diverse contexte.
7.2. Clasificarea şi compararea figurilor geometrice studiate după diverse criterii.
7.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizând  instrumentele de desen şi aplicarea 

reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau modelate.
7.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model geometric indicat.
7.6. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbajul geometric, rezolvarea problemei obţinute şi
interpretarea rezultatului.

7.7. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de unghiuri. 

7.8. Selectarea şi sistematizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea problemei obţinute/date.

Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.