Ecuații, inecuații, sist. gr. I

Inecuaţii şi sisteme de ecuaţii cu modul.