^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Ec. de gradul II

Obiective. Ecuații de gradul II

O.1. Să identifice în diverse enunţuri şi să aplice în diverse contexte terminologia, notaţiile  aferente noţiunii de ecuaţie de gradul II cu o necunoscută.

O.2.  Să evaluaeze şi să analizeze rezolvarea unei ecuaţii de gradul II în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

O.3. Să transpună o problemă, situaţie-problemă în limbajul ecuaţiilor de gradul II cu o necunoscută sau reductibile la acestea, să rezolve problema obţinuteă şi să interpreteze rezultatul.  

O.4. Să clasifice ecuaţiile de gradul II  după diverse criterii.  

O.5. Să utilizeze algoritmului de rezolvare a ecuaţiilor de      gradul II în diverse contexte reale şi/sau modelate, inclusiv la descompunerea trinomului de gradul II în produs de factori.  

O.6. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, recurgând la argumentări;

Subcompetenţe

5.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în diverse contexte a terminologiei, a notaţiilor  aferente noţiunii de ecuaţie de gradul II cu o necunoscută.

5.2.  Evaluarea şi analizarea rezolvării unei ecuaţii de gradul II în contextul corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

5.3. Transpunerea unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor de gradul II cu o necunoscută sau reductibile la acestea, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.  

5.4. Clasificarea ecuaţiilor de gradul II  după diverse criterii.  

5.5. Utilizarea algoritmului de rezolvare a ecuaţiilor de      gradul II în diverse contexte reale şi/sau modelate, inclusiv la descompunerea trinomului de gradul II în produs de factori.  

5.6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, recurgînd la argumentări

Ecuații de gradul II cu o necunoscută

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de ecuaţie de gradul II cu o necunoscută.
2 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II,forma incompletă.
3 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II,forma completă.
4 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II,forma completă.
5 Formula de rezolvare a ecuaţiilor de gradul II cu o necunoscută. Forma redusă.
6 Formula de rezolvare a ecuaţiilor de gradul II cu o necunoscută. Forma redusă.
7 Relaţiile între soluţii şi coeficienţi . Teorema lui Viete.
8 Relaţiile între soluţii şi coeficienţi . Teorema lui Viete.
9 Reciproca teoremei lui Viete.
10 Descompunerea trinomului de gradul II în produs.
11 Ora de sinteză
12 Ora de sinteză integrativă.
13 Evaluare sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.