^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Unități de măsură

Subcompetenţe la Unități de măsură. Clasa a V-a

3.1. Identificarea unor figuri, corpuri geometrice şi elemente ale acestora în situaţii reale şi/sau modelate.


3.2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date.


3.3. Reprezentarea prin desen şi confecţionarea din diferite materiale a figurilor geometrice plane studiate.


3.4. Determinarea perimetrilor, a ariilor (pătratului, dreptunghiului) şi a volumelor (cubului, cuboidului) şi             exprimarea acestora în unităţi de măsură adecvate.

3.5. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice simple referitoare la perimetre, arii, volume şi, dacă este cazul, utilizînd transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.

3.6. Efectuarea transformărilor ale multiplilor şi submultiplilor principalelor unităţi din sistemul internaţional de măsuri pentru lungime, arie, volum, masă, timp, indicate în conţinuturi.


3.7. Estimarea şi aproximarea, utilizînd rotunjirile, a măsurilor unor obiecte din cotidian utilizînd sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.


3.8. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură studiate.


3.9. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Unități de măsură. Psd

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
    Personale Colegi    
1
Unități de măsură pentru lungime
   
2
Unități de măsură pentru arie
 
3
Unități de măsură pentru volum
 
4
Măsurarea capacităților
 
5
Unități de măsură pentru masă
 
6
Unități de măsură pentru timp
 
7
Unități monetare
 
8
Unități monetare
 
9 Ora de sinteză        
10
Ora de sinteză integrativă.
 
11 Evaluarea sumativă        
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.