^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Numere zecimale

Subcompetenţe la Numere zecimale. Clasa a V-a.

2.1. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de fracţie ordinară, număr zecimal finit în contexte variate.

2.2. Identificarea şi clasificarea în situaţii reale şi/sau modelate a fracţiilor ordinare şi numerelor zecimale finite.

2.3. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare şi a numerelor zecimale finite.

2.4. Estimarea şi aproximarea, utilizînd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere zecimale finite.

2.5. Utilizarea de algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu numere zecimale finite.

2.6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere naturale, numere zecimale finite, fracţii ordinare.

2.7. Identificarea tipului problemei de aritmetică date şi rezolvarea acesteia utilizînd metoda adecvată.

2.8. Efectuarea calculelor cu numere naturale, fracţii ordinare şi a numerelor zecimale finite prin utilizarea operaţiilor şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Obiective. Numere zecimale. Clasa a V-a

2.1.  Să utilizeze terminologia aferente  noţiunii de fracţie ordinară, număr zecimal finit în contexte variate.

2.2. Să identifice şi să clasifice în situaţii reale şi/sau modelate  fracţiilor ordinare şi numerelor zecimale finite.

2.3.  Să reprezinte pe axa numerelor  fracţii ordinare şi  numere zecimale finite.

2.4.  Să estimeze şi să aproximeze, utilizînd  rotunjirile, rezultatele unor calcule cu numere zecimale finite.

2.5. Să utilizeze  algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu numere zecimale finite.

2.6. Să interpreteze matematic probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere naturale, numere zecimale finite, fracţii ordinare.

2.7. Să identifice tipulproblemei de aritmetică date şi să o rezolve utilizînd metoda adecvată.

2.8.  Să efectueze calcule cu numere naturale, fracţii ordinare şi  numerelor zecimale finite prin utilizarea operaţiilor şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Numere zecimale

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
    Personale Colegi    
1
Noțiunea de număr zecimal. Scrierea și citirea numerelor zecimale.
   
2
Noțiunea de număr zecimal. Scrierea și citirea numerelor zecimale.
 
3
Scrierea și citirea numerelor zecimale.
 
4
Compararea numerelor zecimale.
 
5
Compararea numerelor zecimale.
 
6
Rotunjiri ale numerelor zecimale.
 
7 Adunarea numerelor zecimale.         
7
Adunarea numerelor zecimale. Proprietăți.
 
8 Scăderea numerelor zecimale.         
9 Evaluare sumativă        
10 Înmulțirea unui număr zecimal cu un număr natural        
11 Înmulțirea a două numere zecimale.        
12 Înmulțirea a două numere zecimale.Proprietăți.        
13 Înmulțirea unui număr zecimal cu 10^n, n-natural..        
14 Împărțirea unui număr zecimal la 10, 100, 1000 etc.        
15 Ridicarea unui număr zecimal la o putere cu exponent natural.        
16 Ridicarea unui număr zecimal la o putere cu exponent natural.        
17 Ordinea efectuării operațiilor        
18 Raportul a două mărimi de același fel        
19 Raportul a două mărimi de același fel        
20 Raportul a două mărimi diferite        
21 Raportul a două mărimi diferite        
22
Ora de sinteză.
 
23
Ora de sinteză integrativă.
 
24
Evaluare sumativă
doc
 
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.