^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Fracții

Subcompetenţe la Fracții. Clasa a V-a.

2.1. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de fracţie ordinară, număr zecimal finit în contexte variate.

2.2. Identificarea şi clasificarea în situaţii reale şi/sau modelate a fracţiilor ordinare şi numerelor zecimale finite.

2.3. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare şi a numerelor zecimale finite.

2.4. Estimarea şi aproximarea, utilizînd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere zecimale finite.

2.5. Utilizarea de algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu numere zecimale finite.

2.6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere naturale, numere zecimale finite, fracţii ordinare.

2.7. Identificarea tipului problemei de aritmetică date şi rezolvarea acesteia utilizînd metoda adecvată.

2.8. Efectuarea calculelor cu numere naturale, fracţii ordinare şi a numerelor zecimale finite prin utilizarea operaţiilor şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Subcompetenţe. Fracţii. Clasa a V-a

2.1.  Să utilizeze terminologia aferente  noţiunii de fracţie ordinară, număr zecimal finit în contexte variate.

2.2. Să identifice şi să clasifice în situaţii reale şi/sau modelate  fracţiilor ordinare şi numerelor zecimale finite.

2.3.  Să reprezinte pe axa numerelor  fracţii ordinare şi  numere zecimale finite.

2.4.  Să estimeze şi să aproximeze, utilizînd  rotunjirile, rezultatele unor calcule cu numere zecimale finite.

2.5. Să utilizeze  algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu numere zecimale finite.

2.6. Să interpreteze matematic probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere naturale, numere zecimale finite, fracţii ordinare.

2.7. Să identifice tipulproblemei de aritmetică date şi să o rezolve utilizînd metoda adecvată.

2.8.  Să efectueze calcule cu numere naturale, fracţii ordinare şi  numerelor zecimale finite prin utilizarea operaţiilor şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Fracții

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
1
Noţiunea de fracţie.
 
 
 
2-3
Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare.
 
 
  
4-5
Scoaterea întregilor din fracţie
 
 
  
6
Fracţii echivalente
 
 f_ev.f
  
7-8
Amplificarea şi simplificarea fracţiilor
 
 
 
9
 Reprezentarea fracţiilor pe axa numerelor
 
 
 
10
 Compararea fracţiilor
 
 
 
11
Evaluarea sumativă
 
 
  
12-13
Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
 
 
  
14-15 Adunarea fracţiilor cu numitori diferiţi      
16 Introducerea întregilor în fracţie      
17 Proprietăţi ale adunării fracţiilor      
18 Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor      
19-20 Scăderea fracţiilor cu numitori diferiţi      
21-22
Aflarea unei fracţii dintr-un număr
 
 
  
23 Ora de sinteză.      
24
Ora de sinteză integrativă.
 
 
  
25
Evaluare sumativă
doc
 
 
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.