^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Divizibilitate

Subcompetențe. Divizibilitate. Clasa a V-a

1.1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate.

1.2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale.

1.3. Utilizarea de algoritmi relevanţi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitatea cu 10, 2 şi 5.

1.4. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

1.5. Estimarea rezultatelor unor calcule cu numere naturale.

1.6. Completarea succesiunii de numere asociate după reguli identificate prin observare şi/sau indicate.

1.7. Descrierea activităţilor, precizarea metodelor şi/sau a operaţiilor utilizate în rezolvarea unei probleme.

1.8. Transpunerea unei situaţii reale şi/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute utilizînd mulţimi, operaţii cu mulţimi, ecuaţii, organizarea datelor şi interpretarea rezultatului.

1.9. Comunicarea în cadrul activităţilor de învăţare în grup.

1.10. Interpretarea unor contexte uzuale şi/sau matematice utilizînd limbajul mulţimilor, relaţiilor şi a operaţiilor cu mulţimi.

Obiective. Divizibilitate. Clasa a V-a

1.1. Să identifice caracteristicile numerelor naturale şi  forma de scriere a unui număr natural în contexte variate.

1.2. Să aplice operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora în calcule cu numere naturale.

1.3. Să utilizeze  algoritmi relevanţi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitatea cu 10, 2 şi 5.

1.4. Să rezolvare ecuaţii de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a) utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei indicate.

1.5. Să estimeze rezultatele unor calcule cu numere naturale.

1.6. Să completeze  succesiunii de numere asociate după reguli identificate prin observare şi/sau indicate.

1.7. Să descrie activităţilor, să precizeze metodele şi/sau a operaţiilor utilizate în rezolvarea unei probleme.

1.8. Să transpună  situaţii reale şi/sau modelate în limbaj matematic, să rezolve problemei obţinute utilizînd mulţimi, operaţii cu mulţimi,  ecuaţii, organizarea datelor şi interpretarea rezultatului.

1.9. Să comunice în cadrul activităţilor de învăţare în grup.

1.10. Să interpreteze   contexte uzuale şi/sau matematice utilizînd limbajul mulţimilor, relaţiilor şi a operaţiilor cu mulţimi.

2.6. Să interpreteze matematic a probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere naturale, numere zecimale finite, fracţii ordinare.

2.7. Să identifice tipului problemei de aritmetică date şi rezolvarea acesteia utilizînd metoda adecvată.

2.8.  Să efectueze calculele cu numere naturale, fracţii ordinare şi a numerelor zecimale finite prin utilizarea operaţiilor şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Divizibilitate

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
1
Divizor. Multiplu
 
 
 
2
Divizor. Multiplu
 
 
  
3
Criteriul de divizibilitate cu 2
 
 
  
4
Criteriul de divizibilitate cu 2
 
 
  
5
 Numere pare şi impare 
 
 
 
6
 Criteriul de divizibilitate cu 5
 
 
 
7
 Criteriul de divizibilitate cu 5
 
 
 
8
Criteriul de divizibilitate cu 10
 
 
  
9
Criteriul de divizibilitate cu 10
 
 
  
10
Ora de sinteză.
 
 https://www.geogebra.org/m/nUnPQFNP
  
11
Ora de sinteză integrativă.
 
 
  
12
Evaluare sumativă
doc
 
 
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.