^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Numere reale

Subcompetențe la Numere reale. Clasa a IX

1.1. Identificarea şi clasificarea după
diverse criterii a elementelor mulţimilor
N , Z , Q , R .
1.2.Utilizarea de algoritmi de calcul cu
numere reale în rezolvări de probleme
1.3. Scrierea numerelor reale în diferite
forme.
1.4. Efectuarea de operaţii cu numere
reale şi utilizarea efectivă a
proprietăţilor operaţiilor cu numere
reale în situaţii reale şi/sau modelate.
1.5. Utilizarea terminologiei aferente
noţiunii de număr real în diverse
contexte.
1.6. Aplicarea modulului unui număr
real şi a proprietăţilor acestuia în
rezolvări de probleme.
1.7. Folosirea estimărilor şi
aproximărilor pentru verificarea
corectitudinii unor calcule cu numere
reale în diverse contexte.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Subcompetențe la Numere reale. Recapitulare si completari Clasa a IX-a

1.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii a elementelor mulţimilor N , Z , Q , R .
1.2.Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere reale în rezolvări de probleme
1.3. Scrierea numerelor reale în diferite forme.
1.4. Efectuarea de operaţii cu numere reale şi utilizarea efectivă a proprietăţilor operaţiilor cu numere
reale în situaţii reale şi/sau modelate.
1.5. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr real în diverse contexte.
1.6. Aplicarea modulului unui număr real şi a proprietăţilor acestuia în rezolvări de probleme.
1.7. Folosirea estimărilor şi aproximărilor pentru verificarea corectitudinii unor calcule cu numere reale în diverse contexte.

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

Numere reale. Subcompetențe.9

Subcompetențe:

1.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii a elementelor mulţimilor N , Z , Q , R . 

1.2.Utilizarea de algoritmi de calcul cu numere reale în rezolvări de probleme

1.3. Scrierea numerelor reale în diferite forme.

1.4. Efectuarea de operaţii cu numere reale şi utilizarea efectivă a proprietăţilor operaţiilor cu numere reale în situaţii reale şi/sau modelate.

1.5. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de număr real în diverse contexte.

1.6. Aplicarea modulului unui număr real şi a proprietăţilor acestuia în rezolvări de probleme.

1.7. Folosirea estimărilor şi aproximărilor pentru verificarea corectitudinii unor calcule cu numere reale în diverse contexte.

 

Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

I.Mulțimea numerelor reale. Recapitulare şi completări

Nr.crt.
Subiecte
Predare
Evaluare
Observaţii
1
Mulțimea  numerelor reale. Incluziunile N*ÌNÌZÌQÌR.
 
 
 
2
Modulul numărului real. Proprietăți
 
 
  
3
Operaţii cu numere reale.
 
 
  
4
Puteri cu exponent întreg.
 
 
  
5
Puteri cu exponent întreg.
 
 
 
6
Radicali de ordinul doi. Proprietăți.
 
 
 
7
Ora de sinteză.
 
 
  
8
Evaluare sumativă
doc
 
 
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.