^Sus
  
  
  
Get Adobe Flash player

Meniu Principal

Unghi, triunghi, 4-later

Subcompetențe la Unghiuri, triunghiuri, patrulatere. Clasa a IX

5.1. Clasificarea şi compararea figurilor geometrice studiate după diverse criterii.
5.2. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instru- mentele de desen şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvăride probleme.
5.3. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii, în situaţii reale şi /sau modelate.
5.4. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbajul geometric,
rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
5.5. Selectarea din mulţimea deinformaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea problemei obţinute/date.
5.6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente şi/sau asemenea în situaţii reale şi/sau modelate.
5.7 Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri  geometrice recurgînd la argumentări, demonstraţii.
5.8. Construirea unor secvenţe simple de raţiona-ment deductiv.
5.9. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii.
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).

II.Unghiuri, triunghiuri, patrulatere. Recapitulare şi completări

Nr.

crt.

SubiectePredareEvaluareObservaţii
1 Puncte, linii, plane      
2 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor. Proprietăţi.    sarcini_R   tradus 
3 Triunghi. Elementele triunghiului. Clasificarea triunghiurilor.       
4 Criterii de congruenţă a triunghiurilor. Aplicații       
5 Criterii de asemănare a triunghiurilor. Aplicaţii.      
6 Proprietăți ale triunghiului dreptunghic      
7 Patrulatere. Patrulatere particulare: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul, trapezul. Proprietăţi. Criterii      
8 Patrulatere. Patrulatere particulare: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul, trapezul. Proprietăţi. Criterii      
9 Poligoane convexe. Elemente.      
10 Noţiunea de poligon regulat. Triunghiul regulat, pătratul, hexagonal regulat      
11 Rezolvarea problemelor      
12 Ora de sinteză.       
13 Ora de sinteză integrativă.       
14 Evaluare sumativă doc    
Log in to comment
Discuss this article in the forums (0 replies).
Copyright © 2013. ABC Math Rights Reserved.