^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Unghi, triunghi, 4-later

Subcompetențe la Unghiuri, triunghiuri, patrulatere. Clasa a IX

5.1. Clasificarea şi compararea figurilor geometrice studiate după diverse criterii.
5.2. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instru- mentele de desen şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvăride probleme.
5.3. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii, în situaţii reale şi /sau modelate.
5.4. Transpunerea unei situaţii- problemă în limbajul geometric,
rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
5.5. Selectarea din mulţimea deinformaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea problemei obţinute/date.
5.6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente şi/sau asemenea în situaţii reale şi/sau modelate.
5.7 Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri  geometrice recurgînd la argumentări, demonstraţii.
5.8. Construirea unor secvenţe simple de raţiona-ment deductiv.
5.9. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii.

II.Unghiuri, triunghiuri, patrulatere. Recapitulare şi completări

Nr.

crt.

SubiectePredareEvaluareObservaţii
1 Puncte, linii, plane      
2 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor. Proprietăţi.    sarcini_R   tradus 
3 Triunghi. Elementele triunghiului. Clasificarea triunghiurilor.       
4 Criterii de congruenţă a triunghiurilor. Aplicații       
5 Criterii de asemănare a triunghiurilor. Aplicaţii.      
6 Proprietăți ale triunghiului dreptunghic      
7 Patrulatere. Patrulatere particulare: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul, trapezul. Proprietăţi. Criterii      
8 Patrulatere. Patrulatere particulare: paralelogramul, dreptunghiul, rombul, pătratul, trapezul. Proprietăţi. Criterii      
9 Poligoane convexe. Elemente.      
10 Noţiunea de poligon regulat. Triunghiul regulat, pătratul, hexagonal regulat      
11 Rezolvarea problemelor      
12 Ora de sinteză.       
13 Ora de sinteză integrativă.       
14 Evaluare sumativă doc    
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.