^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Recapitulare finală

Recapitulare finală

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Mulțimi și operații cu mulțimi
2 Rapoarte. Proporții. Procente.
3 Puteri și radicali.
4 Șiruri. Aplicații
5 Funcții: proprietăți și grafice.
6 Ecuații. Inecuații. Sisteme.
7 Elemente de teoria probabilităților și statistică matematică.
8 Vectori în plan
9 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.