^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Polinoame.Fr.algebrice

Monoame. Polinoame. Fracții algebrice

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noţiunea de monom . Operaţii cu monoame
2 Noţiunea de polinom. Forma canonică a polinomului.
3 Adunarea, scăderea polinoamelor.
4 Inmulțirea polinoamelor.
5 Ridicarea la putere cu exponent natural
6 Împărţirea polinoamelor.
7 Teorema  Bezout
8 Descompunerea polinoamelor în factori ireductibili
9 Noţiunea de rădăcină a polinomului. Rădăcini multiple
10 Noţiunea de rădăcină a polinomului. Rădăcini multiple
11 Noţiunea de fracţie algebrică. DVA.
12 Amplificarea şi simplificarea fracţiilor algebrice
13 Operaţii cu fracţii algebrice
14 Oră de sinteză
15 Oră de sinteză integrativă
16 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.