^Sus
  
  
  

Meniu Principal

Autentificare

Poliedre

Obiective Poliedre

8.1. Să identifice în diverse enunţuri şi să clasifice după diverse criterii a poliedrelor studiate.

8.2. Să aplice  terminolgia, a notaţiilor aferente noţiunii de poiedru, prismă, piramidă, trunchi de piramidă în diverse contexte.

8.3. Să calculeze ariii, suprafeţe, volumelor poliedrelor utilizând formulele corespunzătoare şi /sau ariile desfăşuratelor acestora.

8.4. Să transpună situaţii de problemă în limbajul geometric,să rezolve problema obţinută şi să interpreteze rezultatul.

8.5. Să justifice un demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice, recurgâd la argumentări.

8.6. Să investigeze valori de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii.

Subcompetențe Poliedre

8.1. Identificarea în diverse enunţuri şi clasi-ficarea după diverse criterii a poliedrelor studiate.

8.2. Aplicarea terminol-giei, a notaţiilor aferente noţiunii de poiedru, prismă, piramidă, trunchi de piramidă în diverse contexte.

8.3. Calcularea ariilor, suprafeţelor, volumelor poliedrelor utilizînd formulele corespunzătoare şi /sau ariile desfăşuratelor acestora.

8.4. Transpunerea unei situaţii problemă în limbajul geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.

8.5. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geomet-rice, recurgînd la argumentări.

8.6. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii.

Poliedre

Nr.crt. Conținuturi Predare Evaluare Observaţii
1 Noțiunea de poliedru
2 Prisma. Elemente. Clasificare.
3 Paralelipipedul. Elemente. Clasificare. 
4 Desfășurarea prismei. Aria laterală și totală a prismei.
5 Volumul prismei
6 Piramida. Elemente. Clasificare.
7 Desfăşurata suprafeţei piramidei. Aria laterală și totală a piramidei.
8 Volumul piramidei
9 Trunchiul de piramidă. Elemente. Clasificare.
10 Ora de sinteză
11 Ora de sinteză integrativă
12 Evaluarea sumativă
Copyright © 2020. ABC Math Rights Reserved.